Gert Olsson i kyrkans hus

16012013-_DSI6977Från Finska björnar till Rumänska romer – kallar Gert Olsson det bildföredrag han visar tisdagen 7 oktober kl 19:00 på kyrkans hus i Vårgårda. Bildprogrammet är Gerts sätt att uttrycka sin väg från rena naturbilder till insikten av vikten att ge människan plats i bildberättelsen.
OBS! Bildvisningen är flyttad då klubblokalen genomgår en renovering och fotoklubben tar vi tillfället i akt att vara i kyrkans hus. Varmt välkomna!