Gudrun Nilsson-28 februari

Vildbin i Dalsland

Naturen har alltid intresserat mig. I tonåren började jag fotografera. Mina tidiga studier fick biologisk inriktning med tonvikt på botanik. Det blev många färgdiabilder tagna på växter och växtsamhällen, i synnerhet i samband med resor.

Efter ett längre uppehåll började jag fotografera igen när den nya digitala tekniken kom. Det blev bilder med varierat innehåll, men naturbilderna har hela tiden tagit stor plats. Eftersom jag bor i Ånimskog, Dalsland är merparten av mina bilder tagna där.

Så blev jag pensionär och fick mer tid att ägna mig åt foto. En försommardag 2012 hände något som har förändrat mycket. Aklejorna blommade i trädgården. Jag fotograferade och av en slump råkade jag få med några humlor på bilderna. Intresset för vildbin hade vaknat och det har bara växt efter hand. I början fotograferade jag nästan enbart humlor, men snart kom även de övriga vildbisläktena (solitärbina) med i bilden. Vildbinas levnadsvillkor och beteenden fascinerar. Mycket av det jag inte visste tidigare, har jag upptäckt på mina bilder när jag har förstorat i datorn. Vissa solitärbin är små, ibland bara ca 4 mm långa och de flyger fort. Det gäller att lära sig upptäcka att något händer och att då vara snabb med kameran. Fototeknik, bildbehandling och artkunskap har fått gå hand i hand. Det finns hela tiden nya saker att lära. En och annan spännande upptäckt har jag gjort under resans gång. Jag kommer att berätta mer under bildvisningen.