25 nov: Levande vattendragThomas Örn Karlsson, bild- och filmfotograf (nu senast filmen Borderlands), blandar lokala kultur- och miljövårdsprojekt med en internationell verksamhet. Dessutom är han medlem i Vårgårda Fotoklubb.

Angående kvällens bildföredrag skriver Thomas:
Levande vattendrag är så mycket mer än bara vackra naturbilder, allt har sin plats i jordens biologiska mångfald, så som vassruggen, urdikningen på gärdet, eller trädens skugga som låter vattnet reglera sin temperatur.

Det här är en uppföljning av Luft Land Vatten, det stora miljöprojektet som gjordes under 3 års tid. Samtidigt som det gjordes hade jag ett miljöprojekt vid sidan av som handlar om skogen och vad vi har för skog i Sverige idag, vattnet och jämförelser från andra kontinenter där prognosen är mörk (800 barn under 5 år dör dagligen i vattenrelaterade sjukdomar). Gärdet och dess funktioner spelar en viktig roll för ett välmående vattendrag, och inte minst människans påverkan på den biologiska mångfalden.

Vi hälsar Thomas hjärtligt välkommen till vår medlemsträff måndag 25 november kl 19!

Webbplats med fler bilder.

Webbplats för Vårgårda fotoklubb