31 januari: Pär Lundqvist – 65 års retrospektiva fotobetraktelser


Pär Lundqvist insåg tidigt potentialen att kombinera fotografi och grafiska trycktekniker inom bland annat reklambranschen.

Han har skrivit en rad böcker om fotografi, mörkrumsarbete och fotografik samt anordnat ett stort antal längre fotoexkursioner i den svenska men framför allt den norska fjällvärlden.

Föredraget blir en närmast biografisk berättelse som spänner sig från sent 50-tal fram till idag. Mestadels kommer det att bygga på fotografisk teknik i både den analoga och den digitala bilden, förfluten tid samt den nutida… Vad det gäller bildernas innehåll så kommer detta i huvudsak ses från en personligt hållen horisont.

Föredraget hålls på distans via zoom måndag den 31 januari.
Uppkoppling kan ske från 18:45. Länk skickas via sms/email någon dag innan.

Vårgårda Fotoklubb hälsar Pär Lundqvist hjärtligt välkommen!


Arrangemanget sker i samverkan med Kulturens Bildningsförbund

Webbplats för Vårgårda fotoklubb