4 april: Mikael Skalstad – Fjärilsresan


Skogen
Det har alltid varit skogen.
Ända sedan Ingo-sommaren 1959 då jag skulle fylla två och satt likt en äppelkindad kerub i den grå Haglöfsmesen på pappas rygg, uppe på Herrestadfjället norr om Uddevalla.

Några år senare
Vi befinner oss i Åmåls bokhandel, min mor och jag.
Av de två fjärilsböcker som finns i affären vill jag helst ha den något dyrare men vet samtidigt att hennes hushållskassa är knapp.
Bokhandelsbesöket avslutades i dur den gången och jag tror händelsen var avgörande för mitt fortsatta fjärilsintresse.
Sedan dess har våra dagfjärilar varit en flödande glädjekälla som jag ständigt återvänder till.

Hagtornsfjäril på en rödklöver
Det var så det började en junidag 2008 på ett virkesavlägg strax norr om Mölnbacka i Värmland.
Bilden tagen med vår nya digitalkamera blev hyfsad, nästan bra.

Där och då tändes den gnista som lett fram till de bilder jag visar under mitt föredrag.
Fjärilsresan är berättelser från då till nu där fonden utgörs av fladdrande fjärilar.
Hågkomster från ungdomens lyckliga sommardagar med tyllhåven till dagens kameraströvtåg på myr och äng.

Vårgårda Fotoklubb hälsar Mikael Skalstad hjärtligt välkommen!

Bildföredraget startar som vanligt kl 19:00 med uppkopplingsmöjlighet via Zoom från kl 18:45.
Mer information om detta får du i någon eller några dagar före den 4:e april.


Arrangemanget sker i samverkan med Kulturens Bildningsförbund

Webbplats för Vårgårda fotoklubb