4 mars: En radie på 10 mil


Claes Thorberntsson /N är landskaps- och naturfotograf från Uddevalla Bohuslän med inriktning på de karga, vindpinade och stora landskapen.
Denna bildvisning kommer att handla om vad som finns i Claes närhet, vad han ser från sin tomt, vad han ser på sina promenader hemmavid, och det som han har nära till med en timmes körning med bil. Fokus är på kusten (Claes signum) men även bilder från luften kommer att visas.
Utmärkande för bilderna är en genomarbetad komposition och väl utvalda utsnitt från en natur som är storslagen eller renodlad, ibland bådadera samtidigt. Bilderna lyckas ofta kombinera harmoni och dynamik.
Observera att föredraget börjar efter årsmötet, ca 19:15-19:30!

Webbplats för Vårgårda fotoklubb