Ändring av medlemsuppgift

Här ändrar du dina medlemsuppgifter!

Fyll i alla uppgifter även om flera av dem inte skulle ha ändrats!

Längst ned i den lite större tomma rutan skriver du dina gamla uppgifter.

Ändring av medlemsuppgift
För att vi säkert skall veta vem du är ber vi dig uppge:
Namn, adress, postadress, telefonnummer samt epostadress.