Välkommen till digitalt årsmöte den 4 mars kl 18:30, 2021

Bäste medlem i Vårgårda Fotoklubb!
Härmed kallas du till ordinarie digitalt årsmöte torsdag den 4 mars kl. 18:30.

OBS! Uppkoppling kan preliminärt ske från kl. 18:00 den 4 mars.
Delta gärna i en testuppkoppling måndag den 1 mars kl. 19:00.
Anmälan sker enligt nedanstående instruktioner.

Motioner skall vara styrelsen tillhanda senast måndag den 1/3. Enklast skickar du din motion via epost till sekreterare@vgfk.se eller så använder du föreningens kontaktformulär.

Anmäl deltagande i årsmötet sker på samma sätt.
Vill du vara med på testuppkopplingen måste du anmäla dig senast söndag 28 februari för att vi skall hinna mejla dig uppkopplingslänken.

Eftersom möteslänken till det digitala årsmötet skickas via epost är det extra viktigt att du kontrollerar så att du anger korrekt epostadress!
Säkerställ dessutom att du har betalat in medlemsavgiften för 2021.
Här finner du aktuella medlemsavgifter och betalsätt.

Följande dokument kommer att finnas tillgängliga från och med torsdag kväll den 18/2.
Rättelse: fredag kväll den 19/2.
De skickas via epost till de medlemmar som har anmält sig till årsmötet.

  • Årsmötesagenda
  • Verksamhetsberättelse
  • Resultat och balansräkning
  • Revisionsberättelse (om den är klar och påskriven)
Webbplats för Vårgårda fotoklubb