Bildernas stad 2021

Hej Fotovänner,

Det är snart ett år sedan vi medlemmar i Vårgårda fotoklubb medverkade till den uppskattade utställningen med naturbilder på Murartorget. Och nu är det dags att arbeta fram en ny utställning.

Temat i år kommer att vara ”Tillsammans”. Det är ett ord som får en speciell betydelse när vi på grund av pandemin varit tvungna att avhålla oss från den sociala gemenskap vi är vana vid och under lång tid uppmanats att hålla avstånd till varandra.

Förutsatt att du betalt årsavgiften för medlemskap i VGFK är du välkommen att skicka bidrag till den kommande utställningen.

När du ser ordet TILLSAMMANS framför dig är det fullt naturligt att du associerar till någon typ av nära kontakt mellan människor. Men försök tänk lite längre när du letar efter lämpliga förslag. Det är mycket som kan vara tillsammans. Utställningen omfattar 32 bilder och vi vill att den ska belysa temat i vid mening.

Skicka lågupplösta filer, jpg eller tiff, ca 1200 pixlar på längden.
Bildmåttet på utskrivna bilder kommer att vara 162cm x 119cm. Endast två bilder kommer att vara i stående format 1550 cm x 1260 cm.

Du skickar dina förslag på mail till: fotograf@torehagman.com

Vi behöver bidragen senast 10 februari. Kommer de tidigare är det bara ett plus.

När urvalet är gjort återkommer vi för att få underlag till en kort text om bilden.

Med hälsningar

Tore Hagman och Ulf Lofterud

Webbplats för Vårgårda fotoklubb