Bildernas stad

Foto: Frode Wendelbo

Bildernas stad är ett samarbete mellan Vårgårda Fotoklubb, Vårgårda kommun och Sparbanken Alingsås. Där utöver är näringslivet i Vårgårda en betydelsefull bidragsgivare. Det startade som ett EU-Leaderprojekt 2007 och har genom åren utvecklats på olika sätt.

Bildernas stad utformar årligen en återkommande utställning på Murartorget. Kopplat till projektet har genom åren ett antal bildföredrag hållits i Centrumkyrkan. Dessa har rönt stort intresse.

I menyalternativet Bildernas stad finns mer info om respektive års tema och hur vi arbetar i Vårgårda Fotoklubb med att ta fram bilder till den årliga utställningen.

Webbplats för Vårgårda fotoklubb