Fåglar

Ett axplock fågelbilder ur Lenny Johanssons fantastiska samling.