Information för bildvisare

Hjärtligt välkommen till Vårgårda Fotoklubb!

Här följer information för att din bildvisning skall blir så bra som möjligt.

I bildvisningsmejlet som du redan har fått skall det framgå

1. Datum och tid för din bildvisning.
2. Vem som är din kontaktperson och hens kontaktuppgifter.
3. Adress till den lokal där du skall hålla ditt bildföredrag.
4. Bildföredragets längd och ev. fikapaus.
5. Kontaktuppgifter till den som kan svara på frågor av teknisk karaktär.
6. Kontaktuppgifter till annan person om din kontaktperson inte kan möta dig i klubblokalen.
7. Webbadress samt lösenord till denna sida.

Hitta till vår klubblokal

När du svänger av mot Vårgårda från den närmaste avfarten från Göteborg sett, kommer du efter ca 2 km att köra över järnvägsbron alldeles innan du kommer till centrum.

Då befinner du dig vid den röda punkten i kartan. Från den platsen är också bilden tagen.
Du parkerar vid till vänster om byggnaden som syns ovan det röda strecket.
Gå nedför den breda rampen till källarplanet och in i byggnaden.

Inför bildvisningen

Be att få vara ensam tillsammans med den som assisterar dig när du gör ditt tekniktest och förbereder din visning i vår lokal. Det är inte säkert att hen känner till att insläpp i visningslokalen sker när du är klar eller senast 5 minuter före mötets start.

Vi har följande utrustning i vår visningslokal
Att ta reda på …

1.
2.
3.
etc


Innehåll: Günther Dippe