Från ax till limpa

Måndagen den 9 september kl 19:00 i klubblokalen.

Tres amigos © Lenny Johansson

Tre fotografer visar sina sätt att bearbeta RAW-filer till färdig bild.
Tore Hagman, Günther Dippe och Claes Hillén visar sina respektive bildarbetsflöden. Diskuterar tankar om format, komposition och ger allmänna tips.

Resterande höstprogram presenteras inom kort!