Ingemar Pettersson-31 januari


Ingemar Pettersson-Naturen som medicin

Jag har haft ett brinnande naturintresse sedan 8-10 års ålder och detta har följt mig som en röd tråd genom livet. Jag fick min första egna kamera vid 12-13 års ålder och kameran har sedan dessa varit en ständig följeslagare. Vid 20 års ålder omkullkastades hela mitt liv då jag insjuknade i cancer. I samband med ett flertal stora operationer bröt även den livslånga sjukdomen reumatism ut i kroppen. Naturen gick från att vara ett hobbyrum till ett mentalt vilorum, banden till naturen som redan var starka blev om möjligt ännu starkare. Sedan dess har mycket vatten flutit under broarna och jag är nu frisk från cancern men är begränsad av min ledsjukdom.

För mig har bilden aldrig varit det viktigaste utan resan dit, en resa som aldrig handlar om mil utan tid som spenderas i naturen. Nu är naturen inte bara mitt mentala vilorum utan även mitt kontor. Den färdiga bilden har blivit viktigare då den idag ställer smör och bröd på matbordet. På grund av min hälsa så har jag aldrig kommit till barndomsdrömmen Alaska men det finns så oerhört många spännande upplevelser på hemmaplan. Jag brukar aldrig ge mig ut på längre resor än jag ganska så omgående kan ta mig hem på några timmar vilket brukar innebära upp till 25 mils resväg. Bildvisningen kommer att handla om detta som finns hemmavid som kanske många missar. Jag har vigt de sista sju åren åt de vita älgarna vilka kommer att spela en viktig roll i föredraget. Läs hela vårprogrammet här: