Kallelse till årsmötet den 4 mars kl 18:45

Bäste medlem i Vårgårda Fotoklubb!
Härmed kallas du till ordinarie årsmöte måndag den 4 mars som tidigare har annonserats.

OBS! Årsmötet startar kl. 18:45 i föreningens klubblokal i Vårgårda.

Årsmötesagenda (pdf).

Motioner skall vara styrelsen tillhanda senast måndag den 25/2. Enklast skickar du din motion via epost till sekreterare@vgfk.se eller använder föreningens kontaktformulär.

Övriga årsmöteshandlingar får du i samband med årsmötet eller via mejl till sekreterare@vgfk.se från och med den 27 februari.