15 juni: Utflykt på Vänern

Fyren Fogden utanför Åmål. Foto: G Dippe.

Tyvärr var vi tvungna att ställa in lördagens båttur på Vänern (11/5).

Nytt försök lördag den 15 juni med samling kl 07:45 på Spiken, Kållandsö!

Missa inte denna möjlighet att komma på bra fotoavstånd till tärn- och skarvkolonier samt fiskgjuse. Vår guide blir Hans Kongbäck som är mångårig tillsyningsman på Vänern och därmed har stor förtrogenhet och kunskap om vår största insjö!

Anmäl dig till Ulf Lofterud (ulofterud@gmail.com).

Avfärd sker från Spiken på Kållandsö.

Korrigering av kamerans återgivning av hudtoner

Det är välkänt att Canon och Nikons RAW-filer ger olika färgtoner även om du korrigerar för vitbalansen. Youtube-filmen går igenom i detalj hur man korrigerar för dessa nyansskillnader på ett relativt enkelt sätt för Canon EOS Mk III och Sony A7 III.
Vill du ha lite precision i arbetet och kunna återanvända resultatet måste du kunna sätta en korrekt vitbalans och spara resultatet i en s.k. LUT-fil (lookup table).

I Photoshop skapar du ett nytt justeringslager ”Color Lookup …” och öppnar den sparade LUT-filen.
I Affinity Photo kan du använda din sparade LUT genom att skapa ett LUT-lager och därifrån öppnar du den sparade LUT-filen.

Skin Tones in Portraits: Canon vs Sony and How to Correct (ca 20 min.)

Några iakttagelser av mina egna experiment:
Vitbalansen behöver inte vara ”perfekt” satt. Bildens grundfärgton ändras oavsett hur den är satt och blir mer naturligt återgiven.
Förhållandet C:M:Y – 1:2:2,5 är en grundinställning. Lägg till ytterligare ett kurvlager och justera efter tycke och smak. Lagret kan enkelt stängas av/slås på för snabb jämförelse med grundinställningen.

Bilden t.v. är inte justerad och den t.h. är justerad. Jag har använt Nikon D500.