Vårprogrammet 2020

Utvalda

Tid och plats: Klubblokalen med start kl. 19 där inget annat anges.
Medlemsträffar (ojämna veckor): Mån 27 jan (Tore Hagman), 10 feb, 24 feb, 9 mars, 23 mars, 6 april, 20 april, 4 maj.
Medlemsmötesprogrammen publiceras som vanligt två veckor innan mötet här nedanför.
Bildernas stad 2020! Tema: Mönster. Skicka bilder senast 23 februari! Läs mer!