Vårprogrammet 2020

Utvalda

Tid och plats: Klubblokalen med start kl. 19 där inget annat anges.
Medlemsträffar (ojämna veckor): Inställt den 23 mars, 6 april, 20 april, 4 maj.
Medlemsmötesprogrammen publiceras som vanligt två veckor innan mötet här nedanför.

Bildernas stad 2020
OBS! P. g. a. den pågående pandemin är bildvisningen den 17 mars kl. 19 i Kyrkans hus med Annette Seldén inställd. Läs mer …