Medlemsträffar sommaren 2020

Denna sida kompletteras efterhand med mer information – uppdaterad 28 maj, 2020.

Lördag 13 juni, lördag 11 juli och lördag 15 augusti anordnar vi heldags medlemsträffar.

Rörö hösten 2013. Foto: Claes Hillén


13 juni – Kinnekulle

Vi tillbringar en dag på Kinnekulle under ledning av florakännaren Ivar Edvinsen.

Vi träffas kl. 10 på parkeringsplatsen i anslutning till Västerplana kyrka.

Karta över Kinnekulle.

11 juli – Hornborgasjön

Vi startar dagen med ett föredrag av en av Naturrummets guider om arbetet med Hornborgasjön innan vi ger oss av ut i markerna.

Karta över Hornborgasjön.

15 augusti – Kustfoto på Rörö, Göteborgs norra skärgård

Preliminärt tar vi färjan kl 10:10 från Lilla Varholmen längst ut på Hisingen och efter ytterligare en färjetur är vi på Rörö ca 11:30. Sista färjan tillbaks går 22:05 och den dessförinnan 20:35 men då missar vi solnedgången!
Tidtabeller färjetrafik t.o.r. Lilla Varholmen – Hönö – Rörö.
Ange från Lilla Varholmen, Göteborg och till Rörö, Öckerö

Karta över Rörö.

Sommarens temabilder
Du får gärna ladda upp dina bilder från sommarens träffar för visning i vår webbplats. Varje sommarmånad har ett tema som valts med tanke på var vi håller respektive träff.
Läs mer hur du kan delta med dina bilder!

Hur vi minimerar smittorisken
Du som är osäker på vad som gäller och hur du minimerar risken att smitta eller att bli smittad läser lämpligen Folkhälsomyndighetens allmänna råd och även denna sida från FHM.

Obligatorisk anmälan

Medlemsträffar sommaren 2020
Jag anmäler mig till *