4th Nordic International Digital Circuit 2019

Dear Photo friends,

The Nordic Society of Photography (Nordiska Förbundet för Fotografi – NFFF), have the great pleasure to invite you to participate in the 4th Nordic International Digital Circuit 2019.

One of the few circuits in the Nordic countries!

Organized by the Nordic Society of Photography (Nordiska Förbundet för Fotografi – NFFF) in collaboration with the national organizations in Sweden, Norway, Finland and Denmark.

Two Digital Sections: Color Open and Monochrome Open. A total of 393 awards!

Closing date 31 October 2019. Open for entries: www.nordic.photo
PSA Recognition 2019-476, FIAP Patronage 2019/489-492, GPU License L190120, NFFF Patronage 2019-01

Participants from the Nordic countries: Acceptances and awards in this exhibition counts for NFFF distinctions.

We look forward to receiving your entries, and we would appreciate if you have the possibility to distribute this information to other photographers in your country.
(Apologies for duplicates if you have already received this announcement via another mail list.)

Best Regards
Nils-Erik Jerlemar
EFIAP/d3, GMPSA, ARPS, GPU CR5, HonENFFF, NSMiF/b, HonEIUSF, ICS.Safiiri, MICS, MUSPA, ER.ISF, HonEPI, HonFUPHK…
Ordförande/President
Nordiska Förbundet för Fotografi – NFFF
Nordic Society of Photography

Conditions of Entry 4th Nordic Circuit

1, 15 och 22 okt: Bildernas stad i Kyrkans hus i Vårgårda


Tisdag 1 oktober klockan 19.00
Ola Högberg
”Bland Världsarv, Nationalparker och Naturreservat”
En bildberättelse om många vackra och spännande platser från Bohuslän i väster till Gotland i öster.

Tisdag 15 oktober klockan 19.00
Tore Hagman
Bildvisning och boksläpp: ”Vår tid med jorden”.
Ett försök till äreminne över småbrukaren. De som kommer till tals är språkrör för en yrkesgrupp från en annan tid. Den kan ses som en parantes i bondens långa historia.

Tisdag 22 oktober klockan 19.00
Ulf Lofterud
”Äventyr med djur”. Som pensionär har Ulf ägnat all sin lediga tid åt naturfotografering. Det har resulterat i både märkliga och mäktiga möten med djur och fåglar.

Fritt inträde.

Hjärtligt välkomna till bildföredragen!

PDF för utskrift och att anslå.

Utställning: Växter i abstrakt stil

Ett galleri med tre bilder finns längst ned.

Korrigering av kamerans återgivning av hudtoner

Det är välkänt att Canon och Nikons RAW-filer ger olika färgtoner även om du korrigerar för vitbalansen. Youtube-filmen går igenom i detalj hur man korrigerar för dessa nyansskillnader på ett relativt enkelt sätt för Canon EOS Mk III och Sony A7 III.
Vill du ha lite precision i arbetet och kunna återanvända resultatet måste du kunna sätta en korrekt vitbalans och spara resultatet i en s.k. LUT-fil (lookup table).

I Photoshop skapar du ett nytt justeringslager ”Color Lookup …” och öppnar den sparade LUT-filen.
I Affinity Photo kan du använda din sparade LUT genom att skapa ett LUT-lager och därifrån öppnar du den sparade LUT-filen.

Skin Tones in Portraits: Canon vs Sony and How to Correct (ca 20 min.)

Några iakttagelser av mina egna experiment:
Vitbalansen behöver inte vara ”perfekt” satt. Bildens grundfärgton ändras oavsett hur den är satt och blir mer naturligt återgiven.
Förhållandet C:M:Y – 1:2:2,5 är en grundinställning. Lägg till ytterligare ett kurvlager och justera efter tycke och smak. Lagret kan enkelt stängas av/slås på för snabb jämförelse med grundinställningen.

Bilden t.v. är inte justerad och den t.h. är justerad. Jag har använt Nikon D500.