Korrigering av kamerans återgivning av hudtoner

Det är välkänt att Canon och Nikons RAW-filer ger olika färgtoner även om du korrigerar för vitbalansen. Youtube-filmen går igenom i detalj hur man korrigerar för dessa nyansskillnader på ett relativt enkelt sätt för Canon EOS Mk III och Sony A7 III.
Vill du ha lite precision i arbetet och kunna återanvända resultatet måste du kunna sätta en korrekt vitbalans och spara resultatet i en s.k. LUT-fil (lookup table).

I Photoshop skapar du ett nytt justeringslager ”Color Lookup …” och öppnar den sparade LUT-filen.
I Affinity Photo kan du använda din sparade LUT genom att skapa ett LUT-lager och därifrån öppnar du den sparade LUT-filen.

Skin Tones in Portraits: Canon vs Sony and How to Correct (ca 20 min.)

Några iakttagelser av mina egna experiment:
Vitbalansen behöver inte vara ”perfekt” satt. Bildens grundfärgton ändras oavsett hur den är satt och blir mer naturligt återgiven.
Förhållandet C:M:Y – 1:2:2,5 är en grundinställning. Lägg till ytterligare ett kurvlager och justera efter tycke och smak. Lagret kan enkelt stängas av/slås på för snabb jämförelse med grundinställningen.

Bilden t.v. är inte justerad och den t.h. är justerad. Jag har använt Nikon D500.


Medlemsutställning Natur 2019

Precis som tidigare år kommer klubben att ha en medlemsutställning under Natur 2019, som en del av den större bildutställningen.

Medlemsutställningen är en möjlighet för klubben att visa upp medlemmarnas egna bilder och därför är alla medlemmarna välkomna att anmäla sitt intresse.

Är du intresserad av att delta i medlemsutställningen under Natur 2019?

Anmäl dig senast 21/4 genom att mejla 1-2 bilder till Kristin Höög (kristin.hoog@vgfk.se). Dina
bilder ska vara högupplösta jpg-filer och redo för att printas. Ange även vilken storlek du önskar att din bild/dina bilder printas i, A3 eller A2.

Den subventionerade kostnaden för en, via klubben, printad och inramad bild i A3- eller A2-format är 300 kr respektive 400 kr.

Beroende på antalet anmälningar, antalet tillgängliga bildskärmar och variationer i motiv kan ett eventuellt urval behöva göras. Om din bild blir aktuell för medlemsutställningen bekräftas detta via mejl i september då vi vet hur många bildskärmar vi har till vårt förfogande. I mejlet framgår vilken bild/vilka bilder som kommer att vara med samt hur du betalar.