FAQ

Vi får då och då frågor via vårt frågeformulär från både presumtiva och nuvarande medlemmar.
Här finner du frågor och svar på de vanligast förekommande frågorna.

 1. F: Kan man komma på möten utan att vara medlem?
  S: Ja, som gäst men inte återkommande utan att vara medlem.
 2. F: Räknas medlemsavgiften från betalningsdatum eller per kalenderår?
  S: Medlemsavgiften är per kalenderår.
 3. F: Hur ofta har ni klubbmöten?
  S: Våra klubbmöten är måndagar kl. 19:00 varannan vecka i vår klubblokal. Se aktuellt program för senaste info.
 4. F: Går det att låna klubbens kalibreringsverktyg för skärm och projektor?
  S: Vi utreder den frågan just nu och ber att få återkomma.