Dataskyddsförordningen (GDPR)

Dataskyddsförordningen gäller fr o m den 25 maj 2018

Dataskyddsförordningen ersätter bl a Personuppgiftslagen och är en EU-förordning (GDPR). Den gäller som lag och tillämpas på samma sätt i alla EU:s medlemsstater.

Vårgårda Fotoklubb samlar in uppgifter som baseras på någon eller några av följande grunder
• samtycke – t ex när du registrerar dig för ett seminarium eller för att få något av våra utskick
• avtal – samarbetsavtal
• rättslig förpliktelse – för att vi måste följa lagar och förordningar

Det här gäller för dina uppgifter hos oss
• dina uppgifter ska behandlas lagligt, korrekt och öppet för dig
• det ska finnas ett särskilt, uttryckligt och berättigat ändamål
• de ska vara relevanta, nödvändiga och inte för omfattande i relation till ändamålet
• de ska vara korrekta och får inte förvaras längre än nödvändigt
• vi skall förvara dina uppgifter på ett rimligt säkert sätt

Du har rätt att
• få tillgång till dina uppgifter
• få felaktiga personuppgifter rättade eller kompletterade
• få personuppgifter raderade – detta under förutsättning att uppgifterna inte längre behövs för ändamålet eller att uppgifter inte ska arkiveras enligt krav från annan lagstiftning
• få klar och tydlig information om hur Vårgårda Fotoklubb behandlar dina uppgifter

Dina uppgifter sparas hos oss
Dina uppgifter sparas hos oss för att möjliggöra nödvändig administration, uppföljning och kontakt. Vårgårda Fotoklubb är skyldig att på begäran rätta, blockera eller utplåna uppgifterna. Dina uppgifter lämnas aldrig ut till tredje person.

Personuppgiftsansvarig vid Vårgårda Fotoklubb
Personuppgiftsansvarig är föreningens ordförande. Se menyalternativet
Om VGFK->Styrelse där du hittar kontaktuppgifterna.

Webbplats för Vårgårda fotoklubb