Vårgårda Fotoklubb besöker Hornborgasjön


Lördag den 11 juni hade Vårgårda Fotoklubb sommarens andra träff. Denna gång vid Hornborgasjön där 10 medlemmar hade mött upp. Dagen inleddes med ett uppskattat föredrag om sjön av Peder Hedberg Fält som är länsstyrelsens förvaltare av naturreservatet.

Innehållet var allsidigt och sträckte sig från istid till nutid. Lite extra tid la han på att berätta om sjöns ekologi, sjövegetationen och och dess olika fiskarters betydelse. Arbetet med att underhålla och restaurera sjön med dess översvämningsmarker fortgår men nu sker mer riktade insatser som t ex att bygga upp små öar för fler skrattmåskolonier.

Efter föredraget var det lunchdags i den intilliggande café- och lunchrestaurangen Doppingen. Eftermiddagen ägnades åt fågel- och landskapsfoto kring Hornborgasjön.

Tyvärr har jag inte lyckats hitta någon skötselplan för Hornborgasjön. Däremot finns det ett examensarbete som beskriver vegetationsförändringar vid sjön. I den hittar du ett avsnitt om Hornborgasjöns natur- och kulturhistoria. Dessutom finns en senare studie med fokus på vegetation och fågelfauna.

Lördagen den 15 augusti blir det kustfoto på Rörö i Göteborgs norra skärgård. Anmäl dig via formuläret. Vi begränsar antalet deltagare till ca 12 personer.

Webbplats för Vårgårda fotoklubb