Från ax till limpa

Måndagen den 9 september kl 19:00 i klubblokalen.

Tres amigos © Lenny Johansson

Tre fotografer visar sina sätt att bearbeta RAW-filer till färdig bild.
Tore Hagman, Günther Dippe och Claes Hillén visar sina respektive bildarbetsflöden. Diskuterar tankar om format, komposition och ger allmänna tips.

Resterande höstprogram presenteras inom kort!

 

Webbplats för Vårgårda fotoklubb