Kallelse till årsmötet den 9 mars kl 18:45

Bäste medlem i Vårgårda Fotoklubb!
Härmed kallas du till ordinarie årsmöte måndag den 9 mars.

OBS! Årsmötet startar kl. 18:45 i föreningens klubblokal i Vårgårda.

Årsmötesagenda publiceras här söndag den 1 mars.

Motioner skall vara styrelsen tillhanda senast torsdag den 5/3. Enklast skickar du din motion via epost till sekreterare@vgfk.se eller använder föreningens kontaktformulär.

Övriga årsmöteshandlingar får du i samband med årsmötet eller via mejl till sekreterare@vgfk.se från och med den 2 mars.

Webbplats för Vårgårda fotoklubb