Korrigering av kamerans återgivning av hudtoner

Det är välkänt att Canon och Nikons RAW-filer ger olika färgtoner även om du korrigerar för vitbalansen. Youtube-filmen går igenom i detalj hur man korrigerar för dessa nyansskillnader på ett relativt enkelt sätt för Canon EOS Mk III och Sony A7 III.
Vill du ha lite precision i arbetet och kunna återanvända resultatet måste du kunna sätta en korrekt vitbalans och spara resultatet i en s.k. LUT-fil (lookup table).

I Photoshop skapar du ett nytt justeringslager ”Color Lookup …” och öppnar den sparade LUT-filen.
I Affinity Photo kan du använda din sparade LUT genom att skapa ett LUT-lager och därifrån öppnar du den sparade LUT-filen.

Skin Tones in Portraits: Canon vs Sony and How to Correct (ca 20 min.)

Några iakttagelser av mina egna experiment:
Vitbalansen behöver inte vara ”perfekt” satt. Bildens grundfärgton ändras oavsett hur den är satt och blir mer naturligt återgiven.
Förhållandet C:M:Y – 1:2:2,5 är en grundinställning. Lägg till ytterligare ett kurvlager och justera efter tycke och smak. Lagret kan enkelt stängas av/slås på för snabb jämförelse med grundinställningen.

Bilden t.v. är inte justerad och den t.h. är justerad. Jag har använt Nikon D500.


Webbplats för Vårgårda fotoklubb