Medlemsaktiviteter våren 2019

Bildföredrag kl 19 i medlemslokalen
Obs! Programmet kan ändras med kort varsel. Återkom för aktuell information.
Årsmötet hålls antingen den 4 eller 18 mars. Definitivt datum spikas vid nästa styrelsemöte.

4 februari: Mikael och Karin Thorvaldsson, kontakt Gunnar Berglund
18 februari: Erland Leide, kontakt Gunnar Berglund

4 mars: Claes Thorberntsson, kontakt Gunnar Berglund
18 mars: Ulrika Arnell, kontakt Günther Dippe

1 april: Ungdomssektionen, kontakt Günther Dippe
15 april: Eva Wistemar, kontakt Gunnar Berglund

6 maj?: Utflykt, kontakt Ulf Lofterud

Webbplats för Vårgårda fotoklubb