Minnesord över Valdemar ”Valle” Andersson

Valle på sin 100-årsdag
Valle firade 100 år den 2/11 2021.

Valdemar ”Valle” Andersson har avlidit hundra år gammal. Många medlemmar i Vårgårda fotoklubb som lärde känna Valle har starka minnen förknippade med honom och kan intyga att han var en mycket trogen föreningsmänniska. Livet ut hade han sin tillhörighet i två av ortens föreningar. Utöver Vårgårda Fotoklubb var han en betydande medlem i orienteringsklubben OK Kullingshov. Under en period ansvarade han för klubbens räkenskaper. För honom var ideellt arbete en självklarhet. Orientering var den stora sporten i Valles unga år och i villan på Hökvägen i Vårgårda hade han många bevis på framgångar i orienteringsskogarna.

1953 var han med att starta Fotoklubben och var de första åren en av de drivande krafterna. På den tiden var det en stor sak att äga en systemkamera och fotografiska utövare visades stor respekt ute i samhället. Klubbens verksamhet byggde på att dela sitt intresse med andra. Man diskuterad bilders uppbyggnad och innehåll och man tävlade med dem under olika motton. Under många år handlade det enbart om bilder i svartvitt. Valle köpte redan i unga år en Hasselbladskamera och var sedan detta kameramärke trogen. Valle var en både kvalitetsmedveten och noggrann person som tog tid på sig för att uppnå sina idéer och strävanden.

Med stigande ålder försämrades Valles hörsel allt mer. Det hindrade honom dock inte att fortsättningsvis vara en trogen mötesdeltagare. – Även om jag inte hör vad bildvisarna säger, kan jag ju njuta av bilderna, var Valles kommentar. Bortsett från de senaste fem åren och tillfälliga sjukdomsdagar hade han i stort sett varit på varje månadsmöte sedan starten 1953. Han var med andra ord en mycket trogen medlem. Den ende dessutom som än så länge tilldelats ett hedersmedlemskap.

Valle hann fylla 100 år. Några från Vårgårda Fotoklubb ingick i det sällskap som gratulerade honom på årsdagen. Rullstolsbunden tog han emot gratulanterna i Kullingshovsstugan, föreningsgården han själv var med att förverkliga. Valle gladdes denna dag mycket över alla gratulationer. En tid hade han tänkt på döden och nog fått klart för sig att den inte var så avlägsen. – Jag ska försöka bli hundra – sen kan det kvitta, lär Valle ha sagt några månader innan hundraårsdagen.

Av Tore Hagman

Valle är nr två från vänster.
Webbplats för Vårgårda fotoklubb