Tävling

Närvarotävling Natur 2012

Påsiktsbilder i färg eller svartvitt
Originalet kan vara film eller digitalfil, men tävlingsbidragen skall vara påsiktsbilder. Bildens längsta sida får inte överstiga 420 mm, inkl. passepartout. Om bilden monteras får det inte vara tjockare än 3 mm men den kan även lämnas omonterad. Handkolorering eller partiell kolorering är tillåtet liksom collage. Varje bild skall vara märkt på baksidan med personnummer eller liknande för identifiering av fotografen. Även bildens eventuella titel skrivs på baksidan.

Allmänna regler
Bilderna lämnas in mellan kl 08.00 och 12.00 lördagen den 3 november. Inlämningen sker i Sporthallen. Tävlingsbidragen skall åtföljas med en följesedel där fotografens namn, adress, personnummer och telefonnummer anges. Bilderna går till bedömning anonymt. Följesedel finns att ladda ner HÄR!

Deltagare i tävlingen skall personligen lämna sitt/sina tävlingsbidrag. Vårgårda Fotoklubb utser domare vars beslut ej kan överklagas. Tävlingen avgörs under dagen och domarens namn hålls hemligt fram till prisutdelningen.

Avgifter m.m.
Tävlingsavgiften är 40:-/bild, betalas kontant vid inlämningen. Max 10 bilder per tävlande. Prisutdelning kommer att ske lördag den 3 nov ca kl 17.30 från scenen i Kulturen.

Tävlingsbidrag kan hämtas mellan kl 18.00–19.00 i foajen i Kulturen, därefter tas alla resterande bidrag till klubblokalen där de kan avhämtas fram till kl 20.00. Vårgårda Fotoklubb ansvarar inte längre för bilder som ej hämtats senast kl 20.00 och dessa kommer ej att returneras.

Priser
Tre pristagare utses: 1:a, 2:a och 3:e pris.

1:a pris utgörs av 3.500:- SEK -2:a pris 1.500:- SEK -3:e pris 500:- SEK.
Eventuell skatt ombesörjes av respektive pristagare.

Vårgårda Fotoklubb kommer att hantera tävlingsbidragen med största försiktighet, men skulle någon bild skadas eller förkomma kan inga ersättningskrav ställas mot klubben.

Webbplats för Vårgårda fotoklubb