Natur 2021 inställd p.g.a. pandemin

Vårgårda fotoklubbs styrelse och festivalkommitté har under vintern haft flera gemensamma möten där vi har diskuterat höstens naturfotofestival, Natur 2021.

Vi har nu fattat ett enhälligt beslut att vi under rådande förhållanden även i år måste ställa in naturfotofestivalen som skulle ha gått av stapeln den 5-6 november.

Vi ser inga möjligheter att kunna genomföra festivalen på ett säkert sätt vare sig för deltagare, besökare eller festivalutställare. I Folkhälsomyndighetens rekommendation “gäller skärpta nationella föreskrifter och allmänna råd om allas ansvar att förhindra smitta av covid-19.” Den skriver vidare att “alla i samhället har en skyldighet att vidta åtgärder för att förhindra smittspridning”. Det har vi tagit extra stor hänsyn till i vårt beslut.

Vi planerar för att kunna genomföra naturfotofestivalen 2022.

Nu ser vi fram mot en ökad vaccinationstakt och önskar dig, efter omständigheterna, allt gott!

På uppdrag av Festivalkommittén och Vårgårda Fotoklubbs styrelse

Inger Palo
Ordförande
Vårgårda Fotoklubb

Webbplats för Vårgårda fotoklubb