Ny ordförande, en gammal bekant

Nyligen höll Vårgårda fotklubb sitt sextionde årsmöte. Ett årsmöte som avlöpte utan sensationer eller konstigheter. I styrelsen skulle dock ett par nya ansikten inträda då Kent Johansson, som varit ordförande de senaste 2 åren, avböjde vidare engagemang och Per Larsson som redan hade lämnat styrelsen, skulle ersättas. Ett stort tack till er båda för väl genomfört arbete.

Medlemmarna godkände verksamhetsberättelsen samt revisorernas berättelse och gav styrelsen ansvarsfrihet. Till ordförande valde ett enigt årsmöte vårgårdasonen och naturfotografen Tore Hagman. Som ordinarie i styrelsen välkomnar vi Bo-Lennart Andersson (tidigare suppleant) och Kristoffer Sahlén samt Anders Wester och Günther Dippe som valdes till suppleanter.

Nu startar arbetet med det kommande verksamhetsåret och fotofestivalen ”Natur 2013”.

Se hela styrelsens sammansättning HÄR!

Webbplats för Vårgårda fotoklubb