Vårgårda Fotoklubbs styrelse

Årsmötet den 13/3 2018 valde:

Ordförande
Ingemar Thulin – ingemar.thulin@vgfk.se

Vice ordförande
Inger Palo – inger.palo@vgfk.se

Kassör
Göran Brengesjö – goran.brengesjo@vgfk.se

Sekreterare
Günther Dippe – dippe@vgfk.se

Styrelseledamot
Björn Albinson – bjorn.albinson@vgfk.se

Styrelseledamot
Annika A:son Ax – annika.a.ax@vgfk.se

Styrelseledamot
Gunnar Berglund – gunnar.berglund@vgfk.se

Styrelseledamot
Kristiin Höög – kristiin.hoog@vgfk.se

Styrelseledamot
Jeanette Stenberg – jeanette.stenberg@vgfk.se

Suppleant
Claes Hillén – claes.hillen@vgfk.se