Vårgårda Fotoklubbs styrelse

Årsmötet den 4/3 2019 valde:

Ordförande
Ingemar Thulin – ordforande@vgfk.se alt. ingemar.thulin@vgfk.se

Vice ordförande
Inger Palo – inger.palo@vgfk.se

Kassör
Göran Brengesjö – kassor@vgfk.se alt. goran.brengesjo@vgfk.se

Sekreterare
Günther Dippe – sekreterare@vgfk.se alt. dippe@vgfk.se

Styrelseledamot
Björn Albinson – bjorn.albinson@vgfk.se

Styrelseledamot
Annika A:son Ax – annika.a.ax@vgfk.se

Styrelseledamot
Gunnar Berglund – gunnar.berglund@vgfk.se

Styrelseledamot
Kristin Höög – kristin.hoog@vgfk.se

Suppleant
Tomas Örn Karlsson