Vår gamla webbplats

Vårgårda fotoklubbs gamla webbplats har fått en ny adress, www2.vargardafotoklubb.se och kommer att finnas tillgänglig även framgent.