18 februari: Finding my Scotland


Erland Leide (www.rimor.se) har återvänt hem efter ett par års arbete i Skottland. Under tiden där har Erland utforskat landet och dess landskap i sällskap med kameran.

I Skottland möter man nya vyer och miljöer efter i stort sett varje kurva på vägen. Här finns det en lång tradition av fototurism som lockats av historia, människorna och den omväxlande naturen. Det är inte förvånande att landet är väl dokumenterat i både bild och text, men det ger en extra utmaning för en landskapsfotograf.

I denna bildvisning kommer Erland Leide att visa landskapsbilder från såväl populära fotoplatser som sådana utanför de vanliga vallfartslederna samt bilder som ger exempel på den historia och de traditioner som skottarna är så stolta över.

Erland är medlem i Helsingborgs Fotoklubb och bildföreningen PhotoNatura/PN

Vårgårda Fotoklubb hälsar Erland hjärtligt välkommen!

Vårgårda Fotoklubb, måndag den 18 februari, kl. 19:00.

Webbplats för Vårgårda fotoklubb