Vårgårda Fotoklubbs styrelse

Årsmötet den 11/3, 2023 valde:

Ordförande
Tore Hagman – ordforande@vgfk.se alt. tore.hagman@vgfk.se

Kassör
Ulf Lofterud – kassor@vgfk.se alt. ulf.lofterud@vgfk.se

Sekreterare
Frode Wendelbo – sekreterare@vgfk.se alt. frode.wendelbo@vgfk.se

Styrelseledamot
Gunnar Berglund – gunnar.berglund@vgfk.se

Styrelseledamot
Göran Brengesjö – goran.brengesjo@vgfk.se

Styrelseledamot
Günther Dippe – dippe@vgfk.se

Styrelseledamot
Kenneth Franzén – kenneth.franzen@vgfk.se

Styrelseledamot
Margareta Setterberg – margareta.setterberg@vgfk.se

Styrelseledamot
Bengt Svensson – bengt.svensson@vgfk.se

Webbplats för Vårgårda fotoklubb