”Tillsammans” – Bildernas stad 2021


Bildernas stad är ett samarbete mellan Vårgårda Fotoklubb, Vårgårda kommun och Sparbanken Alingsås. Där utöver är näringslivet i Vårgårda en betydelsefull bidragsgivare. Det startade som ett EU-Leaderprojekt 2007 och har genom åren utvecklats på olika sätt.

Bildernas stad utformar årligen en återkommande utställning på Murartorget. I år är temat Tillsammans. Bilderna är tagna av medlemmar i Vårgårda fotoklubb och elever som går fotolinjen på Sundlergymnasiet. Utställningstiden är 15 mars – 15 maj.

Kopplat till projektet har genom åren ett antal bildföredrag hållits i Centrumkyrkan. Dessa har rönt stort intresse, men med hänsyn tagna till de restriktioner som följer i pandemins spår kan några sådana inte bli aktuella under våren 2021.

Webbplats för Vårgårda fotoklubb