Våren 2019

Bildföredrag startar kl 19:00 i medlemslokalen.

Obs! Programmet kan ändras med kort varsel. Återkom för aktuell information.

Årsmötet hålls den 4 mars.

4 februari: Mikael och Karin Thorvaldsson, kontakt Gunnar Berglund
18 februari: Erland Leide, kontakt Gunnar Berglund

4 mars: Claes Thorberntsson, kontakt Gunnar Berglund
18 mars: Ulrika Arnell, kontakt Günther Dippe

1 april: Ungdomssektionen, kontakt Günther Dippe
15 april: Eva Wistemar, kontakt Gunnar Berglund

11 maj: Utflykt på Vänern, kontakta Ulf.Lofterud@vargarda.se